ML151

858

Kood:
202144623
Mootorlukk SL151 lukustuskeelega, komplekt (korpus, 10m kaabel, vasturaud)

Mootorlukk lukustuskeelega. Keel liigub lukustusasendisse 0,3 sekundiga. Eraldi juhtimiskeskust ei vaja.