ML152

873

Kood:
202144624
Mootorlukk SL152 lukustuskeele ja tuuleriiviga, komplekt (korpus, 10m kaabel, vasturaud)

Mootorlukk lukustuskeele ja tuuleriiviga. Lukustuskeel lukustub 0,3 sek jooksul. Eraldi juhtimiskeskust ei ole vaja.